1. Klient ma prawo zwrotu/wymiany towaru w ciągu 14 dni – (ustawa o prawach konsumenta z dnia 25 grudnia 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) od daty otrzymania towaru bez podania przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. W przypadku zwrotu, konsument poniesie koszty odesłania towaru.
 3. Do odstąpienia od umowy wymagany jest dowód zakupu: paragon lub faktura.
 4. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić zakupiony towar niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym złożył oświadczenie. Towar należy odpowiednio zapakować, aby wykluczyć jego uszkodzenie podczas transportu.
 5. Nie przyjmujemy zwrotów „za pobraniem”.
 6. Pieniądze zwracamy przelewem bankowym w przeciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania nieuszkodzonej, kompletnej przesyłki na podane przez Państwa konto.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Miejscowość, data

Imię i nazwisko
Adres 

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Oświadczam, że zgodnie z ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) Odstępuję od umowy …………………………………………………………… nr ……………. 
zawartej dnia………………………………………………w…………………………………………………………

Proszę o zwrot kwoty………………..zł (słownie: ………………………………………………………………)

na konto nr………………………………………………………………………………………………………….

Zwracam…………………………………………………………………………….. w stanie nienaruszonym.

podpis 

UWAGA!!!

Zwroty proszę odsyłać wyłącznie na adres:

Kruk Beata

ul.Brzozowa 5

55-330Lutynia

 

GWARANCJA:

 1. Każdy sprzedawany przez nas nowy towar objęty jest gwarancją producenta 12-24 miesięcy od daty wystawienia paragonu lub faktury VAT. lub towar używany na który klient otrzymuję gwarancję firmy 3-6 miesięcy
 2. W przypadku reklamacji należy dokładnie wypełnić formularz reklamacyjny podany poniżej.
 3. W przypadku stwierdzenia wady towaru Kupujący zobowiązany jest dostarczyć przedmiot do siedziby firmy, za pośrednictwem Operatora Pocztowego najtańszą formą przesyłki za potwierdzeniem nadania.
 4. Nie przyjmujemy paczek „za pobraniem”.
 5. Reklamacje rozpatrywane są w przeciągu 14 dni roboczych od daty dostarczenia towaru do siedziby naszej firmy, przez danego dystrybutora sprzętu.
 6. Towar odsyłamy w przeciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania decyzji dystrybutora. Jeżeli nie ma możliwości naprawy gwarancyjnej lub wymiany towaru na nowy, pieniądze zwracamy w przeciągu 3 dni roboczych na wskazane przez Kupującego konto.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIE REKLAMACJI

Miejscowość, data

(pełna nazwa i adres siedziby przedsiębiorcy)

Imię, nazwisko

Adres 

 

Reklamacja towaru

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu …….. towar jest wadliwy. Wada polega na ………………… Wada została stwierdzona w dniu ……………………….. Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny żądam:

• wymiany towaru na nowy* (art. 561 § 1)
• nieodpłatną naprawę towaru* (art. 561 § 1)
• obniżenia ceny towaru o kwotę ……….. (słownie: ………) zł, Proszę o zwrot podanej kwoty na konto …………../przekazem pocztowym na mój adres* (art. 560 § 1)
• odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto ………….* (art. 560 § 1)

Z poważaniem

 

*niepotrzebne skreślić